----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- stockholmlife.eu
 

Stockholmlife.eu  är en ideella förening. Organisationsnummer. 802458-5989

 

  Peters Swish   
  Nordea  : 0706861360

------------------------------------------------------

   Peters   =   https://t.co/kQCTQnqXIl
 

---------------------------------------------
 

Lysna sången Jag tänker be för Sverige - Simon Ådahl  

https://www.youtube.com/watch?v=j3MjWcc9sFk


------------------------------------------------------------------------------------------------

Watch the "JESUS" Film http://www.jesusfilm.org/film-and-media/watch-the-film
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------


http://www.mijntaal.net/

 


  Streetmission ( Nattkyrkan )
Vallentuna, Sweden
 


Video
YouTube  

Evangelisation Fittja centrum
Stockholm, Sweden

https://www.youtube.com/watch?
v=ENMufaOPh94

 
Evangelisation 
Upplands Väsby, Sweden

      
Video YouTube
 
Streetmission Vallentuna,Sweden ( Nattkyrkan ) mm ...

https://www.youtube.com/watch?v=-7tj3H72Us8
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

       Streetmission Vallentuna,Sweden

 

        Nattkyrkan Vallentuna,Sweden

 

 
 We walk in Tyresö & Vallentuna & Upplands Väsbyns and Stockholm's streets
among the young and want to be visible and helpful if the need arises.

  You can recognize us if you see a yellow jacket with a symbol that is formed here on top. Our highest priority is, to tell you:

        Jesus Christ is our Lord

        and He wants to save all

Vi vandrar på Tyresö &  Vallentuna & Upplands Väsbyns  och Stockholms gator bland ungdomar och vill
vara synliga och hjälpsamma om behovet uppstår.

 Du känner igen oss om du ser en gul jacka  med en symbol som är bildad här ovanpå.
Vårt högst prioriterat mål är, att berätta för dig:

  Jesus Kristus är vår Herre

  och Han vill frälsa alla

 

Me kuljemme Tyresö & Vallentuna & Upplands Väsbyn ja Tukholman kaduilla nuorison keskuudessa.
 Haluamme olla näkyviä ja auttaa, jos tarvetta syntyy.

 Sinä tunnet meidät keltaisesta takista ja symboolista mikä on kuvattuna tässä ylhäällä.
Tärkein päämäärämme on kertoa sinulle:

 Vapahtajastamme

JEESUKSESTA KRISTUKSESTA JA HÄNEN RAKKAUDESTAAN

Tähän kaupunkiin , pohjolaan ja kaikille 

maailman ihmisille

 

 

John. 3 : 16 - 18

16. For God so loved the world, that he gave his one and only Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life.


17. For God didn't send his Son into the world to judge the world, but that the world should be saved through him.


18. He who believes in him is not judged. He who doesn't believe has been judged already, because he has not believed in the name of the one and only Son of God.

 

Joh. 3 : 16 - 18

 16. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.

17. Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom.

18. Den som tror på honom, han bliver icke dömd, men den som icke tror, han är redan dömd, eftersom han icke tror på Guds enfödde Sons namn.

 

JOHANNES. 3: 16 - 18

16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään,joka   häneen uskoo,hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.                      

17. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma häne  kauttansa pelastuisi.  

18. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.

 

 

John. 3 : 16 - 18

16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.


17. Porque no envió Dios á su Hijo al mundo, para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él.


18. El que en él cree, no es condenado; mas el que no cree, ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios

 

    
mount-sermon1.wmv

The Story of Mohammed

The Story of Khalil

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.mijntaal.net/

 
 

The Story of Dini

The Story of Ali

The Story of Khosrow

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Watch the "JESUS" Film

  Vägen genom Bibeln

http://noreasverige.se/

Lyssna på program online

http://www.mijntaal.net/

 


www.leila-wikholm.se


Klara kyrkas vänner


www.biblecenter.se
 


www.janwikholm.weebly.com


www.prayerworkers.blogspot.com

Filadelfiakyrkan, Stockholm Sweden

 

www.cks.se

 

www.kyrktorget.com

 

www.focusonsweden.se

www.baptist.se

www.sodermalmskyrkan.org

www.netbless.net

www.dagen.se

www.arken.org

www.betlehemskyrkan.com

www.7ehimlen.com

http://www.flammor.com

www.livetsord.se

www.Merilapin Missio seurakunta

www.vasbypingst.se

www.ljusioster.se

www.centrumkyrkan.se

Missionskyrkan Upplands Väsby
| Kyrktorget.se - Kyrkornas webbplats!

www.forzion.com


www.kanal10.se
 


www.visjonnorge.no
 

www.finskafiladelfia.se

www.uusielama.net


  www.templeinstitute.org/

 


www.TV316.fi
 


www.kad-esh.org
 


Studio24 mediakanava
 

Kuuntele tästä raamattu kannesta kanteen
 

Kaikki Raamattu Kannesta Kanteen
 (RKK) -ohjelmat jaoteltu kirjoittain

  www.webbkyrkan.com

  uskotv.fi


www.tv7.fi
 www.heaventv7.se
 

www.bibelfragan.com

www.herrensvingard.se

Vägledning till räddning
www.gudalskardig.com
www.jesus 2020 sverige.com

www.elamansana.fi 
( Håkan Westergård )

Secondhand - Skopan Upplands Väsby

 

Arabic

www.aladiary.com

 
GideoniternaIsraelin 10 kadonneen heimon
tutkimus - sivuja www.jarmo10.org


Arkisto Israelin kadonneet  heimot

 

Jeesus Rakastaa sinua /
Jesus Älskar dig.Seppo Sillankorva /

 kokouksia / Möte /
 lähetysmatkoja/

 


Video
YouTube


Hirvi ja heikot jäät
Älg och tunn is
Moose and thin ic

 

 

   
Job 25 - Masken

http://vimeo.com/7535424

http://vimeo.com/8388417
 


Israel       

             
 Carl Gustav Aho / Raamattutunteja /
 kokouksia / Möte

 


David Silver / Möte /
 info från Israel

( 5 st möte )


David Silver ( Nr. 02 )
 Agape Sweden. 2003.08.29
Del 1 av 4
https://www.youtube.com/watch?
v=iNOjSupFatw

Del 2 av 4
https://www.youtube.com/watch?
v=9_mFLULHuVs

Del 3 av 4
https://www.youtube.com/watch?
v=MpVRVV-GRXE

Del 4 av 4
https://www.youtube.com/watch?
v=A14FpKFfP3I

 


David Silver ( Nr. 04 )
 Agape Sweden. 2009.01.25
Kl.18.00
Del 1 av 3
https://www.youtube.com/watch?
v=HYji1fx87aY

Del 2 av 3
https://www.youtube.com/watch?
v=qS5qlYJTVSE

Del 3 av 3
https://www.youtube.com/watch?
v=YObiBH1pQ20

 


 

 
De blekingska runornas hemligheter
 Örjan svensson runor

 Scandinavian Secrets

De blekingska runornas hemligheter

Den Tjurkö brekteater

Den Björketorp Monument - De första sju rader


 Israel       

              
 David Silver ( Nr. 01 )
 Agape Sweden. 2002.02.27.
Del 1 av 2
https://www.youtube.com/watch?
v=b22F04EelSk

 Del 2 av 2
https://www.youtube.com/watch?
v=Sb1WakIj7qI

 David Silver ( Nr. 03 )
 Agape Sweden. 2009.01.25
Kl.16.00
Del 1 av 3
https://www.youtube.com/watch?
v=cL2iU0fVFOI

Del 2 av 3
https://www.youtube.com/watch?
v=0ilkem37f4g

Del 3 av 3
https://www.youtube.com/watch?
v=dQouOQfBmXw

 David Silver ( Nr. 05 )
 Upplands Väsby Stockholm, Sweden
2011.04.02

 Del 1 av 3
https://www.youtube.com/watch?
v=HMDxSp9tQ_I

Del 2 av 3
https://www.youtube.com/watch?
v=zDUn13klkaM

Del 3 av 3
https://www.youtube.com/watch?
v=3m9YDxUARUI

 


Video
YouTube  


Stanley Sjöberg
Israelafton i Upplands Väsby, Sweden

https://www.youtube.com/watch?
v=KvpMXIzxIMY

-----------------------------------------

Stanley Sjöberg / möte /
 info från Israel

 


Video
YouTube  


Stanley Sjöberg
Upplands Väsby, Sweden Pingstkyrkan
 Del 1 av 2

https://www.youtube.com/watch?
v=hXeXllNIFDQ
----------------------------------------
 Del 2 av 2

https://www.youtube.com/watch?
v=zI8duBu5ZDM

 http://www.medabrim.org.il
 


Video
YouTube  


Holger Nilsson
Agape Stockholm, Sweden Nr 01

Del 1 av 2
https://www.youtube.com/watch?
v=WEs-ePRD_mg
------------------------------
Del 2 av 2
https://www.youtube.com/watch?
v=RaYnw9xakcM

 

Video YouTube  


Marja-Liisa Tykkyläinen / kokous /
 möte / info från Israel

 

 

 


Video
YouTube  

Marie Licciardo
Agape Stockholm,Sweden mm

https://www.youtube.com/watch?
v=E9I2Iviq_Ys

 

Yliluonnollista

Övernaturlig 

Sid Roths Its Supernatural

--------------------------------------------------

Sid Roth's It's Supernatural!™ & Messianic Vision

 ------------------------------------------

Jumalan armo 

Guds nåd 

God's grace

-----------------------------------------

Vad säger bibeln om  ….

Mitä sanoo raamattu ....
 

 


ISRAEL information      
 


Video
YouTube  


Holger Nilsson
Agape Stockholm, Sweden Nr 02
Del 1 av 2

https://www.youtube.com/watch?
v=M66Hv6_BJVs

-------------------------------
Del 2 av 2
https://www.youtube.com/watch?
v=4GVE9YKJz0o


-------------------------------


Holger Nilsson / möte
 Shofar Upplands Väsby Sweden.
 2011.03.26


 


Todistuksia / Jeesus pelastaa
 

Video YouTube

Stockholmlife.2010.05.06


 Jumalan sanaa eri seurakunnista /
 Guds ord från olika församlingar 

 


Video
YouTube  

Romani-veljet Henkka Ahlgren Kyösti
 Blomerus Eskilstuunassa

Del.1 av 2.
https://www.youtube.com/watch?
v=pMxQ_Ufjb_w

---------------------------------------------
Del.2 av 2.
https://www.youtube.com/watch?
v=RVaULU33QYg

------------------------------------------------------------------------

Video YouTube  

Ami Limatius todistus
Pingskyrkan Upplands Väsby, Sweden.

https://www.youtube.com/watch?
v=vkH8oVpPC-s


-------------------------------------------
 

Video YouTube

Pingskyrkan Upplands Väsby Sweden
Todistuksia

Mikko Savolainen Todistus
Upplands Väsby.Swerige.2010.10.02 
 

 

Upplands Väsby
Vilundakyrkan

---------------------------------
Suomen 95 vuotis
 itsenäisyyspäivä
( Maammelaulu )

Suomen 95 vuotis
itsenäisyyspäivä
( Laulu Siniristiluppumme )

 

 


Video
YouTube  


Ute och evangeliserar
 i Upplands Väsby, Sweden. Nr. 20

https://www.youtube.com/watch?
v=gvAgcD8pTXU
--------------------------------------------------
Ute och evangeliserar
i Upplands Väsby, Sweden. Nr. 21

https://www.youtube.com/watch?
v=ekfrlNo3HIA

------------------------------------------------
Ute och evangeliserar
i Upplands Väsby, Sweden Nr 22

https://www.youtube.com/watch?
v=fDwDD62A4qw
-----------------------------------------

 Ute och evangeliserar
 i Upplands Väsby 2012.05.05. mm

 

Video YouTube  

Oliivipuu

Del.1 av 6

Jakov Damkanin ( Tel Avin )
-------------------------------------------
Del.2 av 6
Messiaaninen yhteisö Jad Hashmona
------------------------------------------------

Del.3 av 6
Avigail Avnery vetää Jews for Jesus
järjestön messias-galluppia
---------------------------------------------------

Del.4 av 6
Barry & Batya Segal, kertovat
Joseph Storehouse työstään.
-------------------------------------------------------

Del.5 av 6
Vanhan kaupungin messiaanisen kirjakaupan Benjamin kertoo näkemyksiään
Efraim heimosta.
-----------------------------------------------------

Del.6 av 6
IDF:ää Sar-El järjestö
 Video
YouTube  


Kemin Jokke

Fristadenskyrka
Eskilstuna, Sweden.
2010.09.17

Del 1 av 5
https://www.youtube.com/watch?
v=g76YhA-orjM
-------------------------------------------
Del 2 av 5
https://www.youtube.com/watch?v=eUqqZj4LR9Q
-------------------------------------------
Del 3 av 5
https://www.youtube.com/watch?
v=Td8PCTvzb7o

-----------------------------------------
Del 4 av 5
https://www.youtube.com/watch?
v=ZsUumdp40CE

------------------------------------------
Del 5 av 5
https://www.youtube.com/watch?
v=qwjH1GfXF_Y

 


Video
YouTube  Pihakokous
Teuvo Mirja Sarjan luona 2011.08.06

 Del.1 av 3
https://www.youtube.com/watch?
v=BKV46H89fqU

------------------------------------------
 Del.2 av 3
https://www.youtube.com/watch?
v=2f4aQBXR6pI

-----------------------------------------

 Del.3 av 3
https://www.youtube.com/watch?
v=ruoFhfm0-1s

 


Video
YouTube  


Georg Ahonen
Varför skull vi ber för Israel just ny
 Upplands Väsby, Sweden

https://www.youtube.com/watch?
v=iwT97ghbFYA


----------------------------------------------------

Video
YouTube  


Georg Ahonen
Bön för Israel, Pingstkyrkan
Upplands Väsby, Sweden

https://www.youtube.com/watch?
v=GENZGzPunHE

 
Tositarina kivisydämestä

Kivisydän / Stenhjärta


-----------------------------------------


Jeesuksen antama kertomus minulle
Upplands Väs


-----------------------------------

Video YouTube  


Peter Ajnehagen.
Stockholm, Sweden

https://www.youtube.com/watch?
v=GUJYWgfM27k

 

 Cafe Utsikten
AMD
Anhöriga Mot Droger startsida

 


Video
YouTube  
 

Kuunnelkaa hyvää Hengellistä musaa

  Hengellistä musaa
 


Video YouTube  

Pingstkyrkan i Hallstahammar, Sweden 2010

https://www.youtube.com/watch?
v=hlD9MBjmpOA

 Max Safir

Bok av Max Safir
Beste herrn,låt mig få leva

 


Video
YouTube  


Seppo Ceder

Långfredag Pingstkyrkan
Upplands Väsby, Sweden


https://www.youtube.com/watch?
v=c9H07e3ZqyM

  


Sånggrupp från Afrika. 2010.05.15
 Pingstkyrkan i Märsta Sweden


 


Pingskyrkan
Upplands Väsby/möte

 


Video
YouTube  


Maksymilian från Polen

Bön för Israel och Mellenöstern
Upplands Väsby,Sweden. Nr. 01

https://www.youtube.com/watch?
v=TEK9qG7giCA

 


Video YouTube Juha Ketola
från ICEJ Jerusalem,Israel
Agape Stockholm;Sweden


https://www.youtube.com/watch?
v=7sZ6TVvvmSw

  


www.jerusalemsmurar.se
 


 

Video
YouTube  

 
Drama om Josefs liv från Bibeln
 på teckenspråk
Drama about Joseph's life from the
 Bible in sig

(  1 tim 35 min  )

https://www.youtube.com/watch?
v=iogpvGEvLRg

 


Video
YouTube  


Maksymilian från Polen

Bön för Israel och Mellanöster
 Upplands Väsby, Sweden Nr. 02

https://www.youtube.com/watch?
v=zCoIoQS3UfA

 


 

Video YouTube  Svein Nymo
Herrens Vingård
Upplands Väsby, Sweden


https://www.youtube.com/watch?
v=1TUaaHFpEYg


 

 

Video YouTube  


Christer Knuthzon

Christer Knuthzons
vittnesbörd om mirakulösa
helande och frelsning

 


Video
YouTube  


Maksymilian från Polen

Bön för Israel och Mellanöstern
Upplands Väsby, Sweden Nr. 03

https://www.youtube.com/watch?
v=dYf5OGVD2cI

 


Video
YouTube  


Geor Ahonen

Getsemanestund Pingstkyrkan
Upplands Väsby, Sweden

https://www.youtube.com/watch?
v=gZiN61-s9qo


 


Video
YouTube  


Christer Knuthzon

Christer Knuthzon
vittnesbörd om
Jesu Uppenbarelse

 Video
YouTube  
 

Johannesevangeliet på teckenspråk
John in sign language Del 1 av 3   ( 1 tim 16 min )

https://www.youtube.com/watch?
v=CLpns0imGyI

----------------------------------------------
Johannesevangeliet på teckenspråk
John in sign language Del 2 av 3   ( 54 min )

https://www.youtube.com/watch?
v=xBvFnu-iHT4

-------------------------------------------------

Johannesevangeliet på teckenspråk
John in sign language Del 3 av 3   ( 1 tim 7 min )

https://www.youtube.com/watch?
v=tnopzysVLMc

 


Video
YouTube  


Maksymilian från Polen

Bön för Israel och Mellanöstern
Upplands Väsby, Sweden Nr. 04

https://www.youtube.com/watch
?v=4i8aRauutvI


 

 

 

Video YouTube  


Christer Knutzon

Herrens Vingård
Upplands Väsby ,Sweden

https://www.youtube.com/watch?
v=V6h4e6TMxzQ

 


Video
YouTube  


Christer Knuthzon

Dop.Pingstkyrkan
Upplands Väsby,
Sweden .2012.10.21

 Video
YouTube  
 

Apostlagärningarna på teckenspråk
 Acts in sign language
 Del 1 av 4  ( 1 tim 26 min )

https://www.youtube.com/watch?
v=6-qwAUJQkzU
---------------------------------------------

Del.2 av 4  ( 1 tim 25 min )

https://www.youtube.com/watch?
v=8A8AP80jWh0
---------------------------------------------

Del.3 av 4  (  59 min )

https://www.youtube.com/watch?
v=pRe9h-E659Q

--------------------------------------------

del.4 av 4  ( 1 tim 4 min )

https://www.youtube.com/watch?
v=wxm6HiIY3UQ

 


Video
YouTube  


Maksymilian från Polen

Bön för Israel och Mellanöstern
 Upplands Väsby,Sweden Nr.05

https://www.youtube.com/watch?
v=2YSI_kQJ0sk

 


Video
YouTube  

Efraims Hus
Predikan Peter Björk

https://www.youtube.com/watch?
v=sXDS88WoKO8

--------------------------------

Efraimshus Yom Kippur Shabbat
Shuvah Efraim Ephraim

  
Taisto Loimi

Här är mitt vittnesbörd
 
under tiden när mitt hjärta stannade

-------------------------------------------

Tässä minun todistukseni
ajasta kun sydämeni pysähtyi

 


Video
YouTube  Matti Haapala
Gospel Ridersin mukana
Suomessa 2014

https://www.youtube.com/watch?
v=SfPcLuhEY0k

 
Ritu Ylipahkala
LP-Upplands Väsby, Sweden

https://www.youtube.com/watch?
v=MAbMB0H-OEA

 


www.hebrewroots.se

 


Video
YouTube  

Roger Arnfjell


 Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden 

 


www.efraimshus.se
 


Video
YouTube  

 
Adrian Man ---- Ioana Cristina Man

Norrortskyrkan
Vallentuna, Sweden 2015 10 18
 Predikar Adrian Man Tolk Ioana Cristina Man

https://www.youtube.com/watch?
v=s5BHQvYyg08

 


  

Nattkyrka Vallentuna bilder
------------------------------------------------------

Video YouTube

Streetmission
Vallentuna,Sweden
( Nattkyrkan ) mm ...

https://www.youtube.com/watch?
v=-7tj3H72Us8

 


Video
YouTube  Norrortskyrkan
 Vallentuna,Sweden 2015 10 04
 Predikar Markus Holmgren

https://www.youtube.com/watch?
v=vR1x7DiNQeM

 


Video
YouTube  
 
 

Peter Ajnehagenin todistus
Jumalan ihmeestä ....
parantuminen syövästä

------------------------------

 Peter Ajnehagen
 todistus syövästäparantumisesta
Laihian Saalemissa 2015.05.31 

 


Video
YouTube  

 Peter Ajnehagen
Todistus Unesta kävin taivaassa
( Ylistaron Helluntaiseurakunta )  

----------------------------------------

 Peter Ajnehagen
Todistus Syövästäparantumisesta
Ylistaron Helluntaiseurakunta  2015.06.11 

 


Video
YouTube   Peter Ajnehagen
Matkustin Israeliin Pyhän Hengen mukana
 ( Ylistaron Helluntaiseurakunta )

 
 Norrortskyrkan 2015.05.17
Peter Ajnehagen vittnesbörd
 om mirakulösa helande


------------------------

 Peter Ajnehagen
 Seinäjoen Helluntaiseurakunta
Sateet Lähetä-ilta 2015.06.17

 


 

Video YouTube  


Förintelsens minnesdag
Mynttorget Stockholm, Sweden
 2016 01 27
https://www.youtube.com/watch?
v=ng6ZEKDi6wo

 


Video
YouTube  Norrortskyrkan
Vallentuna, Sweden 2015. 10. 11
 Predikan Sven Wiborn
https://www.youtube.com/watch?
v=-aUT2zFVWCk

 

 


Video
YouTube  

Norrortskyrkan
Vallentuna, Sweden 2015.10,25
Predikan Sven Wiborn 

 


Video
YouTube   Norrortskyrkan
Vallentuna , Sweden. 2015.10.25
 Frida Wiborn vittnesbörd 

 


Video
YouTube   Norrortskyrkan
Vallentuna,Sweden 2015.12.20
Predikan Sven Wiborn 

 


Video
YouTube  


Arild Jägerskogh
Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden
2015.11.29
https://www.youtube.com/watch?
v=_YmYvdLIP_0

 

 

Video YouTube  


 Stefan Salmonsson
Norrortskyrkan
Vallentuna, Sweden 2016 01 17
https://www.youtube.com/watch?
v=TRdgwfHgrJk

 


Video
YouTube   Buck Hudson
Norrortskyrkan
Vallentuna,Sweden. 2016.02.14 

 


 Erik Sköldeberg
Norrortskyrkan 2016.02.21
https://www.youtube.com/watch?
v=nsQOrc2bpHc

 Sven Wiborn
Norrortskyrkan Vallentuna; Sweden.
 ( 2016.02.28 )
https://www.youtube.com/watch?
v=6NzGac_UrRw

 Ove Krause
Herrens Vingård Stockholm,Sweden
 ( 2016.02.28 )
https://www.youtube.com/watch?
v=3f_eYZQYeTE

  Yosef Alfarhan
Herrens Vingård Stockholm,Sweden
( 2016.02.28 )
https://www.youtube.com/watch?
v=DK5BY7hYIqE

 Arild Jägerskogh
Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden
2016.03.06
https://www.youtube.com/watch?
v=EwPK_2YiJwY

 Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden.
Predikar Sven Wiborn
( 2016.03.13 )
https://www.youtube.com/watch?
v=oa-puHlCmv0

 
Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden.
Predikar Costel Sticea
( 2016.03.20 )
https://www.youtube.com/watch?
v=JAvIuAQk2_c

  Sven Wiborn
Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden.
( 2016.03.27 )
https://www.youtube.com/watch?
v=gs3ccCZIMgA

 


Video
YouTube  


 Sven Wiborn
Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden.
( 2016.04.03 )
https://www.youtube.com/watch?
v=6AWbW8FfTXc

 


Video
YouTube  


Ann Ericsson
Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden.
( 2016.04.10 )
https://www.youtube.com/watch?
v=uI5LHTc4P0g

 


Video
YouTube  


Anita Barker Andersen
Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden
( 2016.04.16 )

https://www.youtube.com/watch?
v=WKtirppL9x4

 


Video
YouTube  


 Niclas Strindell
Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden
( 2016.04.24 )
https://www.youtube.com/watch?
v=gUcKq-xLI24

 


Video
YouTube  

 
Adrian Man ---- Ioana Cristina Man
Norrortskyrkan
Vallentuna, Sweden 2016.05.08
 Predikar Adrian Man Tolk Ioana Cristina Man
https://www.youtube.com/watch?
v=_T0eZMHiaDw

 Ljud - Video
YouTube  Peter & Raili Ajnehagen
Norrortskyrkan 2016.08.21

https://www.youtube.com/watch?
v=JvkdyjRTrRw

 

 Video
YouTube  


Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden.
Predikar Costel Sticea
( 2016.09.25 )
https://www.youtube.com/watch?
v=RjntUjzBU1A

 


 

 

 


 
Video YouTube  


 Sven Wiborn
Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden.
( 2016.10.02 )

https://www.youtube.com/watch?
v=BL9EmzSbYGg

 Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden.
Sånger från Gudstjänsten
( 2016.10.02 )

Nr.15
https://www.youtube.com/watch?v=dM0mZ-b3Gh0

-----------------------------------------------------

Nr.17
https://www.youtube.com/watch?v=InhaaMoCOgY


-------------------------------------------------------

Nr.18
https://www.youtube.com/watch?v=s-vZcMHygT0

 


 
Video YouTube  


Niclas Strindell
Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden
2016.10.09

https://www.youtube.com/watch?
v=E-j9N6W0i5M

 


 
Video YouTube  Gustav Schäfer Wiborn 

https://www.youtube.com/watch?
v=qg5pC_r37So

 Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden.
Sånger från Gudstjänsten
( 2016.10.23 )

Nr.23
https://www.youtube.com/watch?
v=yIHZ3ZoPjEU

-----------------------------------------

Nr.26
https://www.youtube.com/watch?
v=6lLOwJAhJpk

-------------------------------------------------

Nr.27
https://www.youtube.com/watch?
v=JHk-hflU_3A

 


 
Video YouTube  

 
Nicolae Man       Tolk. Costel Sticea

Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden.
( 2016.11.13 )

https://www.youtube.com/watch?
v=nbuJ-LE-4ms

 


 
Video YouTube  


Sven Wiborn
Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden.
( 2016.11.13 )

https://www.youtube.com/watch?
v=A4GG0MfrBuc

 

 

 
Video YouTube  


Gunilla Svensson

Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden.
( 2016.12.04 )

https://www.youtube.com/watch?
v=JGkWCFUgOAM

 


 
Video YouTube  


Sven Wiborn
Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden.
( 2016.12.11 )

https://www.youtube.com/watch?
v=YP_eTzc93oo

 


 
Video YouTube  


Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden.
( 2016.12.11 )

https://www.youtube.com/watch?
v=XZxXD036J2o&t=3s

 Video
YouTube  

 
Adrian Man ---- Ioana Cristina Man

Norrortskyrkan
Vallentuna, Sweden 2016.12.18
 Predikar Adrian Man Tolk Ioana Cristina Man

https://www.youtube.com/watch?
v=vYufaZ4UQz4

 Video
YouTube  

 
Adrian Man ---- Maria Pustan

Norrortskyrkan
Vallentuna, Sweden 2016.12.25
 Predikar Adrian Man ...... Tolk Maria Pustan

https://www.youtube.com/watch?
v=GnacNuHEcAM

 Video
YouTube  


Norrortskyrkan
Vallentuna, Sweden.
Barnets välsignelse. 2016.12.25

https://www.youtube.com/watch?
v=6x90lfaAP_A
 Video
YouTube  


Norrortskyrkan
Vallentuna, Sweden.
julspel med barnen. 2016.12.25

https://www.youtube.com/watch?
v=3lNM-s-9Pmc
 


Video
YouTube  


Norrortskyrkan
Vallentuna, Sweden.

 Sång. Nr.28
https://www.youtube.com/watch?
v=6g0eV07eUkg

Sång. Nr.29
https://www.youtube.com/watch?
v=faqdG9opXlM

Sång. Nr.30
https://www.youtube.com/watch?
v=gX55qjY50Fo

Sång. Nr.32
https://www.youtube.com/watch?
v=yPrp2a3uHJs

Sång. Nr.32
https://www.youtube.com/watch?
v=XsV8v64_8qc

 


Video
YouTube  Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden
sång Bengt Sture Hübinette
( 2016 12 11
) 

https://www.youtube.com/watch?
v=JPiP7d0Yp6s

 


Video
YouTube  

 
Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden.
Predikar Costel Sticea
( 2017.01.15 )


https://www.youtube.com/watch?
v=mIEfK5UfFrs
 


Video
YouTube  


Arild Jägerskogh
Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden
2017.02.12

https://www.youtube.com/watch?
v=WibHlGXviWo

 Video
YouTube  


Sven Wiborn
Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden.
( 2017.02.19 )

https://www.youtube.com/watch?
v=W2Gx8tYurCo

 Video YouTube  

 
Adrian Man ---- Ioana Cristina Man
Norrortskyrkan
Vallentuna, Sweden 2017.02.26
 Predikar Adrian Man Tolk Ioana Cristina Man

https://www.youtube.com/watch?
v=Jz07mq7efRI Video
YouTube  Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden.
Predikar Sven Wiborn
( 2017.03.05 )

https://www.youtube.com/watch?
v=P_KwgdHq-VA

 Video
YouTube  

Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden.
Vittnesbörd
Per Einar Johansson
( 2017.03.05 )

https://www.youtube.com/watch?
v=dCcGt8rc34g&t=4s

 Video
YouTube  


Arild Jägerskogh
Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden
2017.03.26

https://www.youtube.com/watch?
v=DpCa9CvEijI&t=25s

 Video YouTube  


Seppo Sillankorva
Romanilaisten kokous Eskilstuunassa

https://www.youtube.com/watch?
v=Y3waHt0Vv04&t=25s

 Video YouTube  


Israel i Guds hjärta

https://www.youtube.com/watch?
v=Jf7ahIghVL4

 Video YouTube  
 


Korsvandring i Stockholm,
 Sweden. 2017.04.14

https://www.youtube.com/watch?
v=Gs_irkSIwVc

 

Video YouTube  Vasa Finland Fiske / Kalastus / Fishing

https://www.youtube.com/watch?
v=6TUNqTej2wk

 


 
Video YouTube  Israel - ilta Laihia,Finland Puhujana Jari Venetvaara

https://www.youtube.com/watch?
v=KidhCip4CMM&t=25s

  
Video YouTube  


Israel - ilta Laihia,Finland Puhujana Hannu Turunen

https://www.youtube.com/watch?
v=CjRNwJimHIU

 


 
Video YouTube  

Israel - ilta Laihia,Finland Lauluryhmä Maranata från Vasa

-----------------------------------------

https://www.youtube.com/watch?
v=x88wOO4WP5k

 


Video YouTube  

 
Stockholm city Nu har man varit och
kört ( åkt ) den nya citybanan idag ,,
 vackert.2017.07.10

https://www.youtube.com/watch?
v=4RaeNgCfYCo&t=6s

 

 
Video YouTube  

 

Skansen Zoo Stockholm,Sweden Juli.2017

https://www.youtube.com/watch?
v=b6Gk3MWX2WE&t=25s

 


Video YouTube  


Erik Sköldeberg
Norrortskyrkan 2017.07.16

https://www.youtube.com/watch?
v=uwS5XxwDMKw

 


Video
YouTube  


Arild Jägerskogh
Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden
2017.07.30

https://www.youtube.com/watch?
v=oYVVbmFxQbc

 


Video
YouTube  

 

Sven Wiborn
Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden.
2017.08.27

https://www.youtube.com/watch?
v=1nr6tOjzOuM

 


Video
YouTube  

 

Israel manifestation Stockholm,
 Sweden 2017. 08. 27

Nr.01.  https://www.youtube.com/watch?
v=SW2GN5ojE0Y&t=25s

Nr.02. https://www.youtube.com/watch?
v=4Ke0iTWg24Q&t=25s

Nr.03. https://www.youtube.com/watch?
v=1lcNMf4iFhk&t=25s

Nr.04. https://www.youtube.com/watch?
v=9a5rm1cy9Yk&t=25s

 


Video
YouTube  

 
Sven Wiborn
Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden.
2017.09.03

https://www.youtube.com/watch?
v=1Zox5jJseyk

 


Video
YouTube  

Markus & Ester Holmgren
Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden. 
2017.09.10.

https://www.youtube.com/watch?
v=6glTTszEEOM&t=5s

 


Video
YouTube  

 

Christer Linebäck
Norrortskyrkan Vallentuna
Sweden. 2017.09.24

https://www.youtube.com/watch?
v=4s4XJrkJTaU

 


Video
YouTube  

 
Sven Wiborn
Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden.
2017.10.01

https://www.youtube.com/watch?
v=4CKndmci9FE

 Video
YouTube  

 

Adrian Man ---- Costel Sticea
Norrortskyrkan
Vallentuna, Sweden 2017.10.08
 Predikar: Adrian Man
Tolk.Costel Sticea

https://www.youtube.com/watch?
v=-E4IxwiZdtg

 


Video
YouTube  

 

Sven Wiborn
Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden.
2017.10.29

https://www.youtube.com/watch?
v=A7jgunGUP4A

 Video
YouTube  

 

Sven Wiborn
Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden.
2017.11.05

https://www.youtube.com/watch?
v=wCiCZ8XnTxM

 


Video
YouTube  

 

Christer Knuthzon
2012 - 2017

https://www.youtube.com/watch?
v=ERfXI3DdApE&t=25s

 Video
YouTube  

Peter Björk
Björknäskyrkan Nacka
 Stockholm, Sweden. 2018.01.27

https://www.youtube.com/watch?
v=H2NG32QVOwo&t=25s
 


Video
YouTube  

Norrortskyrkan.2018.05.13.
 Sven Wiborn.Israel 70 år

Sven Wiborn
Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden.
2018.05.13

https://www.youtube.com/edit?
o=U&video_id=DSDRxGpiUGU

 


Video YouTube  

Peter Björk
Björknäskyrkan Nacka
 Stockholm, Sweden. 2018.06.02

https://www.youtube.com/watch?
v=qcGdHFLi3r4&t=54s

 


Video
YouTube  

Peter Björk
Björknäskyrkan Nacka
 Stockholm, Sweden. 2018.06.16

https://www.youtube.com/watch?
v=f0zR-GDGwzM&t=679s

 


Video
YouTube  

Systrarna Ilves från Estland

https://www.youtube.com/watch?
v=AhFR1YqWnlk

 


 

Video
YouTube  

Käsikellokuoro Dolce,Finland &
 The Southminister,Ringers.USA

Del.1. https://www.youtube.com/watch?
v=_jrlbYi9a-s
Del. 2. https://www.youtube.com/watch?
v=KpgSA4xkbUQ
Del. 3. https://www.youtube.com/watch?
v=HZQQ413H1Jc
Del. 4. https://www.youtube.com/watch?
v=_IKu5qwPG3g
 


 

Video
YouTube  
 

Risto Mokko
Todistus " Enkeli Mikael "

https://www.youtube.com/watch?
v=C3IuhEjB3Tg
 


 

Video
YouTube  Getu Yalew Etiopia

https://www.youtube.com/watch?
v=1oqscJVpg7I
 


 

Video
YouTube  

Nr,01." Seurakunta tässä ajassa "


Carl Gustav Aho

https://www.youtube.com/watch?
v=27OOR6I65Ik&t=611s

 


 

Video
YouTube  

Nr.02.Seppo Sillankorva Bulgaria


Seppo Sillankorva

https://www.youtube.com/watch?
v=BFZCnBki8Pk

 


 

Video
YouTube  

Nr.03.Suomenkielinen Jumalanpalvelus


Seppo Sillankorva

https://www.youtube.com/watch?
v=JSh75l3sAJc

 


 

Video
YouTube  

Nr.04.Lopunajan tapahtumat Raamatun valossa.
Nr.01


Carl Gustav Aho

https://www.youtube.com/watch?
v=VRmFWnE2py4

 


 

Video
YouTube  

Nr.05.Lopunajan tapahtumat Raamatun valossa.
 Nr.02


Carl Gustav Aho

https://www.youtube.com/watch?
v=efuGq3pMGDI

 


 

Video
YouTube  

Nr.06.Lopunajan tapahtumat Raamatun valossa.
 Nr.03


Carl Gustav Aho

https://www.youtube.com/watch?
v=UxX_7fiSSMs

 

 

Video
YouTube  

Nr.07.Todistus


Ami Limatius

https://www.youtube.com/watch?
v=npQmg6L2v10&t=3s

 


 

Video
YouTube  

Nr.08." Eskilstuna "


Carl Gustav Aho

https://www.youtube.com/watch?
v=Qb6VE0wQRo0

 

 

Video
YouTube  

Nr.09

 
Juhani Erikson

https://www.youtube.com/watch?
v=ABeNBjSh-6M&t=8s

 


 

Video
YouTube  

Nr.10

 
" Evankelium  kelluu "
" Evangeliet flyter "


   
Seppo Sillankorva & Carl - Gustav Aho

https://www.youtube.com/watch?
v=KcyNOFpArSY&t=1806s

 


 

Video
YouTube  

Nr.11.Betelkyrkan Haparanda

 

Evangelisation Haparanda, Sweden

https://www.youtube.com/watch?
v=bLviWHpEw3Y&t=1480s
 

 

Video
YouTube  
 

Nr.12


Helluntaiseurakunta Laihia, Finland

https://www.youtube.com/watch?
v=X9WDRg1CrTo&t=24s

 

 


 

Video
YouTube  


Nr.13.Israelin ilta Laihia, Finland


Lauluryhmä Maranata från Vasa

https://www.youtube.com/watch?
v=3dNI5LO0FYU

 

 

Video
YouTube  

Nr.14.Lähetysmatka Eestiin


Seppo Sillankorva. mm

https://www.youtube.com/watch?
v=W-MRvWiKujM&t=174s
 


 

Video
YouTube  

Nr.15.Suomenkielinen kokous

Upplands Väsby, Sweden

Marja - Liisa Tykkyläinen
från Finlan

https://www.youtube.com/watch?
v=OIgq2DiNb-0&t=8s

 

 


 

Video
YouTube  
 
Nr.16


Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden.

https://www.youtube.com/watch?
v=QY_mSx4DR4s

 


 

Video
YouTube  
 

Nr.17


Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden.

https://www.youtube.com/watch
?v=CfA_ctDMr-M

 


 

Video
YouTube  
 

Nr.18

 

Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden.

https://www.youtube.com/watch?
v=1do3paC8LS8

 


 

Video
YouTube  
 

Nr.19

Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden.

https://www.youtube.com/watch?
v=rckeFHMc96U
 


 

Video
YouTube  
 

Nr.20


Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden.

https://www.youtube.com/watch?
v=gV49UgW1QxY
 


 

Video
YouTube  
 

Nr.21


Norrortskyrkan Vallentuna, Sweden.

https://www.youtube.com/watch?
v=j_XYE9DIQhg
 


 

Video
YouTube  
 
Nr.22

 
Seppo Sillankorva & Carl - Gustav Aho

https://www.youtube.com/watch?
v=XbCXbMmO8pU
 


 

Video
YouTube  
 

Nr.23.Suomenkielinen Jumalanpalvelus


Seppo Sillankorva

https://www.youtube.com/watch?
v=hcKWC2b51E8
 


 

Video
YouTube    

Nr.24.Suomenkielinen Jumalanpalvelus


Seppo Sillankorva

https://www.youtube.com/watch
?v=2A1qHYgBBAk&t=48s
 


 

Video
YouTube    

Nr.25.Suomenkielinen Jumalanpalvelus


Kaija & Seppo Sillankorva

https://www.youtube.com/watch?
v=tcGApNBXcmM
 


 

Video
YouTube    

Nr.26.Suomenkielinen Jumalanpalvelus


Seppo Sillankorva

https://www.youtube.com/watch?
v=g91kmpDiH1Q
 


 

Video
YouTube    

Nr.27.Gospel RidersVähäkyrön Vapaaseurakunta , Finland

https://www.youtube.com/watch?
v=yxAqkxjfhYg
 


 

Video
YouTube    


Nr.28.Sydafrika team ...


 Sånger

https://www.youtube.com/watch?
v=00n8VGdHIzA
 


 

Video
YouTube    

Nr.29.Sånggrupp


 från Afrika

https://www.youtube.com/watch?
v=q-YYf-nns-4
 


 

Video
YouTube    

Nr.30.Yhdessä voimme


Sång / Laulu

https://www.youtube.com/watch?
v=CTk5LmUAnMg
 


 

Video
YouTube    

Nr.31. Fristadebskyrka Eskilstuna
sweden


 
Kemin Jokke

https://www.youtube.com/watch?
v=GDjFFiOojDk
 


 

Video
YouTube    

Nr.32.Pihakokous


Teuvo ja Mirja Sarjan luona

https://www.youtube.com/watch?
v=7qUhfHoCz6c
 


 

Video
YouTube    

Nr.33. Marie Licciardo från Australia


Agape Stockholm, Sweden


https://www.youtube.com/watch?
v=PNFggaBI0RI
 

 

Video
YouTube    

Nr.34. Holger Nilsson


Agape Stockholm Sweden Nr 01

https://www.youtube.com/watch?
v=LRnQyd32cqM
 


 

Video
YouTube    

Nr.35.Holger Nilsson


Agape Stockholm Sweden Nr 02

https://www.youtube.com/watch?
v=EOnyDqOlW3U
 


 

Video
YouTube    

Nr.36.Israelafton i Upplands Väsby ..


Stanley Sjöberg

https://www.youtube.com/watch?
v=2z44iren5lo
 


 

Video
YouTube    

Nr.37.Upplands Väsby, Sweden ...


 Stanley Sjöberg

https://www.youtube.com/watch?
v=BW9SH_kROSs
 


 

Video
YouTube    

Nr.38.Suomenkielinen Jumalanpalvelus
 Solna, Sweden. 2004.02.29.


Puhujana : Mauri Levan
ja
Peter Ajnehagenin todistus

https://www.youtube.com/watch?
v=uPZ7NeyeHgw&t=17s
 


 

Video
YouTube  
 
Nr.39.Haparanda, Sweden


Eva-Lena Appelgren

https://www.youtube.com/watch?
v=JaYqqy1ThXA&t=1s

 


 

Video
YouTube    

Nr.40. Suomenkielinen Jumalanpalvelus
 Solna, Sweden. 2004.03.07


Puhujana : Kari Lindström

https://www.youtube.com/watch?
v=T3pVoR8ujGU&t=36s
 


 

Video
YouTube    

Nr.41. Betelkyrkan
 Haparanda,Sweden


Per-Martin Jonasson

https://www.youtube.com/watch?
v=Rmr6Sm2X9_8

 


 

Video
YouTube    

Nr.42. Betelkyrkan
 Haparanda,Sweden


Betty Arvidsson

https://www.youtube.com/watch?
v=wADogKIlQy0
 


 

Video
YouTube    

Nr.43. Betelkyrkan
 Haparanda,Sweden


Betty Arvidsson

https://www.youtube.com/watch?
v=B2iPEnYpyLk
 


 

Video
YouTube    

Nr.44.Laujuja Jeesuksen kunniaksi
Solna, Sweden

https://www.youtube.com/watch?
v=e8qFsVQY9H0&t=37s
 


 

Video
YouTube    

Nr.45.Betelkyrkan
 Haparanda,Sweden


Eestin nuoret

https://www.youtube.com/watch?
v=clvGvFO_QY8&t=7s
 


 

Video
YouTube    

Nr.46.Resa till Ryssland


 

https://www.youtube.com/watch?
v=WszYud-FpII&t=7s
 


 

Video
YouTube    

Nr.47.Betelkyrkan
 Haparanda,Sweden


Bengt Strömberg

https://www.youtube.com/watch?
v=u2EsDA-Xz7w
 


 

Video
YouTube    

Nr.48.Besök från Sydkorea ...
Haparanda, Sweden


 

https://www.youtube.com/watch?
v=fUD3hE95UQE
 


 

Video
YouTube    

Nr.49. Sommarmöte i Sion
 Lappträst, Sweden


 

https://www.youtube.com/watch?
v=vG3JsxNVZrs
 


 

Video
YouTube    


Nr.50.02. Betelkyrkan Haparanda,
 Sweden.


Predikar Per Friberg

https://www.youtube.com/watch?
v=GLsVGKxm_Bw&t=2s
 


 

Video
YouTube    

Nr.51. Streetmission

 

Vallentuna, Sweden

https://www.youtube.com/watch?
v=kb5zdQwRgG8
 
       
       
       

 

Video
YouTube  

Nr.295. Norrortskyrkan / Centrumkyrkan
 Vallentuna, Sweden. 2018.08.12


Arild Jägerskogh

https://www.youtube.com/watch?
v=LdFrZAc-UNI

  

 

Video
YouTube  

 
 Nr.296. Norrortskyrkan / Centrumkyrkan
 Vallentuna, Sweden. 2018.09.02.


Sven Wiborn

https://www.youtube.com/watch?
v=ZpXxM9yumyo
 

 

Video
YouTube  

Nr.297. Björknäskyrkan Nacka
 Stockholm, Sweden. 2018.09.08


Peter Björk

https://www.youtube.com/watch?
v=c8lcm7TZJc0
 

 

Video
YouTube  

Nr.298. Norrortskyrkan / Centrumkyrkan
 Vallentuna, Sweden. 2018.09.23


Apriliya Orevi

https://www.youtube.com/watch?
v=XkwfX6hbO4U&t=6s
 


 

Video
YouTube  

Nr.299. Norrortskyrkan / Centrumkyrkan
 Vallentuna, Sweden. 2018.09.30


Sven Wiborn

https://www.youtube.com/watch?
v=NLkqP5ImFxg

 

 

Video
YouTube  

Nr. 300 Björknäskyrkan
Nacka Stockholm, Sweden. 2018.10.06


Predikan Peter Björk

https://www.youtube.com/watch?
v=A4z-PYPwOhI
 


 

Video
YouTube  

Nr.301. Israel kväll 2018.10.09


med Ulf Cahn

https://www.youtube.com/watch?
v=G1LeewzIY0w

 


 

Video
YouTube  

Nr.302. Björknäskyrkan Nacka
 Stockholm, Sweden. 2018.11.17


Peter Björk

https://www.youtube.com/watch?
v=nCDs5pASCyk
 


 

Video
YouTube  

Nr.303. Björknäskyrkan Nacka
 Stockholm, Sweden. 2018.12.01


Peter Björk

https://www.youtube.com/watch?
v=mdQgBSyFe0w&t=7s

 

     
       
       
       


 Norrortskyrkan Vallentuna

 http://oldwww.filadelfia.nu/tyreso/
 
   

Video
YouTube  


Bussrundtur för nyinflyttade till Tyresö. 2017.09.17

https://www.youtube.com/watch?
v=umBbRwbqFjw

 


 

Video
YouTube  

Tee ratkaisusi tänään


Peter Ajnehagen

https://www.youtube.com/watch?
v=9gf5jNW9vQI

 

   
 

 

 

 

 

   

 
Evangelisation Vallentuna
 

 


Evangelisation Vallentuna

   


 


Evangelisation Tyresö 

Peters Swish   
  Nordea  : 0706861360

-------------------------------------------------

 
  Peters   =   https://t.co/kQCTQnqXIl

 

 

 


                   
 Adress / Osoite  

 

 


   
 

 


www.Peter Ajnehagen-hemsida