--------------------------------------------------------------------------- Mita sanoo raamattu

 

Mitä sanoo Raamattu ..............

Anna itsesi Jumalan tahdon alaisuuteen ...

1.mooses. 1: 26 - 28

26. Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he
 meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat."
27. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.

1.mooses. 2: 18 - 25

18. Ja Herra Jumala sanoi: "Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva."
19. Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne
ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi; ja niinkuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva.
20. Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille.
 Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut.
21. Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla.
22. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo.
23. Ja mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu."
24. Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi.
25. Ja he olivat molemmat, mies ja hänen vaimonsa, alasti eivätkä hävenneet toisiansa.

1. korint. 6 : 9 - 11

9. Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö!
 Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat,
 eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet,

10. eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät.

11. Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja
 tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä
 ja Jumalamme Hengen voimasta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ilm. 22 : 12 - 21

12. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.

13. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu.

14. Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!

15. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.

16. Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti."

17. Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi.

18. Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin
 Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan;

19. ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan,
 mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu.

20. Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian." Amen, tule, Herra Jeesus!

21. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Amen.

 

-----------------------------------------------------------------------------

MUTTA  ........  .......Jeesus sanoo

JOH. 3: 16 - 18

16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään,joka   häneen uskoo,hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.                      

17. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma häne  kauttansa pelastuisi.  

18. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.

 

Joh. 14:6

  6."Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

 Joh. 5:24

   24.Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuuleminun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt,
sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.


Kuinka ihminen pelastuu ?
 

Rom. 10:13

13. Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu."

 Ef. 2: 8 - 9

8. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta - se on Jumalan lahja -
9. ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.

 

Rukoile näin:

 Taivaallinen Isäni,minä otan vastaan Sinun pelastuksesi.

 Minä tunnustan,kadun,luovun synnistä ja sovin

 ihmisten kanssa.

 Anna anteeksi kaikki.Puhdista minut Jeesuksen Verellä.

 Ohjaa minut oikealle tielle ! Kiitos että nyt olen

 saanut ottaa vastaan pelastuksen

 Sinun Sanasi mukaan,Jeesuksen Kristuksen nimeen

   Aamen...     

 

      Adress / Osoite  

  Maksut - Lahjoitus / Betalning - Gåva /  Payment - Donation

  DVD-film, Redigering, Foto

 


 
  Första sida / Home