------------------------------------------------------------------------------------- Carl Gustav Aho

Sex = 6

               Carl Gustav Aho

Video YouTube

Pingskyrkan Upplands Väsby. 2010.08.07.  Carl Gustav Aho

2010.08.07. Raamattutunti aiheena = Seurakunta tässä ajassa.
Puhujana Calle Aho.
 Del. 1 av 5
Del.2 av 5
Del.3 av 5
Del. 4 av 5
Del. 5 av 5
 

Video YouTube

Pingskyrkan Upplands Väsby. 2010.09.11  Carl Gustav Aho

2010.09.11.Raamattutunti, Lopunajan tapahtumat Raamatun valossa "Mitä tapahtuu maailmassa" Calle Aho.
Del. 1 av 5
Del. 2 av 5
Del. 3 av 5
Del. 4 av 5
Del. 5 av 5
 

Video YouTube

Pingskyrkan Upplands Väsby. 2010.09.25  Carl Gustav Aho


 Del. 2 av 6
 Del. 3 av 6
 Del. 4 av 6
Del. 5 av 6
 Del. 6 av 6
 

Video YouTube

Pingskyrkan Upplands Väsby. 2010.11.13  Carl Gustav Aho

2010.11.13.Raamattutunti Lopunajan tapahtumat Raamatun valossa " Missä ajassa elämme tänään" Calle Aho.
 Del. 1 av 8
Del. 2 av 8
Del. 3 av 8
Del. 4 av 8
Del. 5 av 8
Del. 6 av 8
Del. 7 av 8
Del. 8 av 8
 

   

 Adress / Osoite  

  Maksut - Lahjoitus / Betalning - Gåva /  Payment - Donation

  DVD-film, Redigering, Foto
 

 

   Första sida / Home